King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - JEREMIAH 19
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    Jer 19:1
כה אמר יהוה הלוך וקנית בקבק יוצר חרשׂ ומזקני העם ומזקני הכהנים׃
Jer 19:2
ויצאת אל גיא בן הנם אשׁר פתח שׁער החרסות וקראת שׁם את הדברים אשׁר אדבר אליך׃
Jer 19:3
ואמרת שׁמעו דבר יהוה מלכי יהודה וישׁבי ירושׁלם כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל הנני מביא רעה על המקום הזה אשׁר כל שׁמעה תצלנה אזניו׃
Jer 19:4
יען אשׁר עזבני וינכרו את המקום הזה ויקטרו בו  לאלהים  אחרים אשׁר לא ידעום המה ואבותיהם  ומלכי יהודה ומלאו את המקום הזה דם נקים׃
Jer 19:5
ובנו את במות הבעל לשׂרף את בניהם באשׁ עלות לבעל אשׁר לא צויתי ולא דברתי ולא עלתה על לבי׃
Jer 19:6
לכן הנה ימים באים נאם יהוה ולא יקרא למקום הזה עוד התפת וגיא בן הנם כי אם גיא ההרגה׃
Jer 19:7
ובקתי את עצת יהודה וירושׁלם במקום הזה והפלתים בחרב לפני איביהם וביד מבקשׁי נפשׁם ונתתי את נבלתם למאכל לעוף השׁמים ולבהמת הארץ׃
Jer 19:8
ושׂמתי את העיר הזאת לשׁמה ולשׁרקה כל עבר עליה ישׁם וישׁרק על כל מכתה׃
Jer 19:9
והאכלתים את בשׂר בניהם ואת בשׂר בנתיהם ואישׁ בשׂר רעהו יאכלו במצור ובמצוק אשׁר יציקו להם  איביהם  ומבקשׁי נפשׁם׃
Jer 19:10
ושׁברת הבקבק לעיני האנשׁים ההלכים אותך׃
Jer 19:11
ואמרת אליהם כה אמר יהוה צבאות ככה אשׁבר את העם הזה ואת העיר הזאת כאשׁר ישׁבר את כלי היוצר אשׁר לא יוכל להרפה עוד ובתפת יקברו מאין מקום לקבור׃
Jer 19:12
כן אעשׂה למקום הזה נאם יהוה וליושׁביו ולתת את העיר הזאת כתפת׃
Jer 19:13
והיו בתי ירושׁלם ובתי מלכי יהודה כמקום התפת הטמאים לכל הבתים אשׁר קטרו על גגתיהם לכל צבא השׁמים והסך נסכים לאלהים אחרים׃
Jer 19:14
ויבא ירמיהו מהתפת אשׁר שׁלחו יהוה שׁם להנבא ויעמד בחצר בית יהוה ויאמר אל כל העם׃
Jer 19:15
כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל הנני מבי אל העיר הזאת ועל כל עריה את כל הרעה אשׁר דברתי עליה כי הקשׁו את ערפם לבלתי שׁמוע את דברי׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.