?

?

Online Store:
 • Visit Our Store

 • - 5:27
  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28     
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48  TEXT: - -2 - - -2   |   AUDIO: - MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM


  ENGLISH - HISTORY - INTERNATIONAL -

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - NKB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK


  1982

  5:27 , : .


  /

  ηκουσατε
  191 5656 οτι 3754 ερρεθη 4483 5681 τοις 3588 αρχαιοις 744 ου 3756 μοιχευσεις 3431 5692

  5:27 , : .  5:27 : , ң.

  5:27 , : .  ηκουσατε
  191 5656 οτι 3754 ερρεθη 4483 5681 τοις 3588 αρχαιοις 744 ου 3756 μοιχευσεις 3431 5692
  Czech BKR
  5:27 Slyeli jste, e eeno jest od starch: Nezcizolo.

  5:27 , : .


  Croatian Bible

  5:27 "uli ste da je reeno: Ne ini preljuba!


  VERSE 	(27) - 

  Ex 20:14 Le 20:10 De 5:18; 22:22-24 Pr 6:32  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

  God Rules.NET