King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - DEUTERONOMY 9
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    Deu 9:1
שׁמע ישׂראל אתה עבר היום את הירדן לבא לרשׁת גוים גדלים ועצמים ממך ערים גדלת ובצרת בשׁמים׃
Deu 9:2
עם גדול ורם בני ענקים אשׁר אתה ידעת ואתה שׁמעת מי יתיצב לפני בני ענק׃
Deu 9:3
וידעת היום כי יהוה אלהיך הוא העבר לפניך אשׁ אכלה הוא ישׁמידם והוא יכניעם לפניך והורשׁתם והאבדתם  מהר  כאשׁר  דבר  יהוה׃  
Deu 9:4
אל תאמר בלבבך בהדף יהוה אלהיך אתם מלפניך לאמר בצדקתי הביאני יהוה לרשׁת את הארץ הזאת וברשׁעת הגוים האלה יהוה מורישׁם מפניך׃
Deu 9:5
לא בצדקתך ובישׁר לבבך אתה בא לרשׁת את ארצם כי ברשׁעת הגוים האלה יהוה אלהיך מורישׁם מפניך ולמען הקים את הדבר אשׁר נשׁבע יהוה לאבתיך  לאברהם  ליצחק  וליעקב׃
Deu 9:6
וידעת כי לא בצדקתך יהוה אלהיך נתן לך את  הארץ  הטובה  הזאת  לרשׁתה כי עם קשׁה ערף אתה׃
Deu 9:7
זכר אל תשׁכח את אשׁר הקצפת את יהוה אלהיך במדבר למן היום אשׁר יצאת מארץ מצרים עד באכם עד המקום הזה ממרים הייתם עם יהוה׃
Deu 9:8
ובחרב הקצפתם את יהוה ויתאנף יהוה בכם  להשׁמיד  אתכם׃  
Deu 9:9
בעלתי ההרה לקחת לוחת האבנים  לוחת  הברית  אשׁר  כרת  יהוה  עמכם  ואשׁב  בהר  ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכלתי ומים לא שׁתיתי׃
Deu 9:10
ויתן יהוה אלי את שׁני לוחת האבנים  כתבים  באצבע  אלהים  ועליהם ככל הדברים אשׁר דבר יהוה עמכם בהר מתוך האשׁ ביום הקהל׃
Deu 9:11
ויהי מקץ ארבעים יום וארבעים לילה נתן יהוה אלי את שׁני לחת האבנים  לחות  הברית׃
Deu 9:12
ויאמר יהוה אלי קום רד מהר מזה כי שׁחת עמך אשׁר הוצאת ממצרים סרו מהר מן הדרך אשׁר צויתם עשׂו להם  מסכה׃  
Deu 9:13
ויאמר יהוה אלי לאמר ראיתי את העם הזה והנה עם קשׁה ערף הוא׃
Deu 9:14
הרף ממני ואשׁמידם ואמחה את שׁמם מתחת השׁמים ואעשׂה אותך לגוי עצום ורב ממנו׃
Deu 9:15
ואפן וארד מן ההר וההר בער באשׁ ושׁני לוחת הברית על שׁתי ידי׃
Deu 9:16
וארא והנה חטאתם ליהוה אלהיכם עשׂיתם לכם  עגל  מסכה  סרתם  מהר  מן  הדרך  אשׁר  צוה  יהוה  אתכם׃  
Deu 9:17
ואתפשׂ בשׁני הלחת ואשׁלכם מעל שׁתי ידי ואשׁברם לעיניכם׃
Deu 9:18
ואתנפל לפני יהוה כראשׁנה ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכלתי ומים לא שׁתיתי על כל חטאתכם אשׁר חטאתם לעשׂות הרע בעיני יהוה להכעיסו׃
Deu 9:19
כי יגרתי מפני האף והחמה אשׁר קצף יהוה עליכם להשׁמיד אתכם וישׁמע יהוה אלי גם בפעם ההוא׃
Deu 9:20
ובאהרן התאנף יהוה מאד להשׁמידו ואתפלל גם בעד אהרן בעת ההוא׃
Deu 9:21
ואת חטאתכם אשׁר עשׂיתם את העגל לקחתי ואשׂרף אתו באשׁ ואכת אתו טחון היטב עד אשׁר דק לעפר ואשׁלך את עפרו אל הנחל הירד מן ההר׃
Deu 9:22
ובתבערה ובמסה ובקברת  התאוה  מקצפים הייתם את יהוה׃
Deu 9:23
ובשׁלח יהוה אתכם מקדשׁ  ברנע  לאמר  עלו  ורשׁו  את  הארץ  אשׁר  נתתי  לכם  ותמרו את פי יהוה אלהיכם ולא האמנתם לו  ולא  שׁמעתם בקלו׃
Deu 9:24
ממרים הייתם עם יהוה מיום דעתי אתכם׃
Deu 9:25
ואתנפל לפני יהוה את ארבעים היום ואת ארבעים הלילה אשׁר התנפלתי כי אמר יהוה להשׁמיד אתכם׃
Deu 9:26
ואתפלל אל יהוה ואמר אדני יהוה אל תשׁחת עמך ונחלתך אשׁר פדית בגדלך אשׁר הוצאת ממצרים ביד חזקה׃
Deu 9:27
זכר לעבדיך לאברהם  ליצחק  וליעקב אל תפן אל קשׁי העם הזה ואל רשׁעו ואל חטאתו׃
Deu 9:28
פן יאמרו הארץ אשׁר הוצאתנו משׁם מבלי יכלת יהוה להביאם אל הארץ אשׁר דבר להם  ומשׂנאתו אותם הוציאם להמתם במדבר׃
Deu 9:29
והם עמך ונחלתך אשׁר הוצאת בכחך הגדל ובזרעך הנטויה׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.