?

?

Online Store:
 • Visit Our Store

 • - 22:41
  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28     
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46  TEXT: - -2 - - -2   |   AUDIO: - MISLR - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM


  ENGLISH - HISTORY - INTERNATIONAL -

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - NKB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK


  1982

  22:41 , :


  /

  συνηγμενων
  4863 5772 δε 1161 των 3588 φαρισαιων 5330 επηρωτησεν 1905 5656 αυτους 846 ο 3588 ιησους 2424

  22:41 , ,  22:41 , :

  22:41 , :  συνηγμενων
  4863 5772 δε 1161 των 3588 φαρισαιων 5330 επηρωτησεν 1905 5656 αυτους 846 ο 3588 ιησους 2424
  Czech BKR
  22:41 A kdy se seli farizeov, otzal se jich Je,

  22:41 , , :


  Croatian Bible

  22:41 Kad se farizeji skupie, upita ih Isus:


  VERSE 	(41) - 

  :15,34 Mr 12:35 *etc:


  .

  41

  XII:35 34. ,
  , ( ) . , . , (. XXIII).


  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

  God Rules.NET