King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - DANIEL 10
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    Dan 10:1
בשׁנת שׁלושׁ לכורשׁ מלך פרס דבר נגלה לדניאל אשׁר נקרא שׁמו בלטשׁאצר ואמת הדבר וצבא גדול ובין את הדבר ובינה לו  במראה׃  
Dan 10:2
בימים ההם אני דניאל הייתי מתאבל  שׁלשׁה שׁבעים ימים׃
Dan 10:3
לחם חמדות לא אכלתי ובשׂר ויין לא בא אל פי וסוך לא סכתי עד מלאת שׁלשׁת שׁבעים ימים׃
Dan 10:4
וביום עשׂרים וארבעה לחדשׁ הראשׁון ואני הייתי על יד הנהר הגדול הוא חדקל׃
Dan 10:5
ואשׂא את עיני וארא והנה אישׁ אחד לבושׁ בדים ומתניו חגרים בכתם אופז׃
Dan 10:6
וגויתו כתרשׁישׁ ופניו כמראה ברק ועיניו כלפידי אשׁ וזרעתיו ומרגלתיו כעין נחשׁת קלל וקול דבריו כקול המון׃
Dan 10:7
וראיתי אני דניאל לבדי את המראה והאנשׁים אשׁר היו עמי לא ראו את המראה אבל  חרדה גדלה נפלה עליהם ויברחו בהחבא׃
Dan 10:8
ואני נשׁארתי לבדי ואראה את המראה הגדלה הזאת ולא נשׁאר בי  כח  והודי נהפך עלי למשׁחית ולא עצרתי כח׃
Dan 10:9
ואשׁמע את קול דבריו וכשׁמעי את קול דבריו ואני הייתי נרדם על פני ופני ארצה׃
Dan 10:10
והנה יד נגעה בי  ותניעני על ברכי וכפות ידי׃
Dan 10:11
ויאמר אלי דניאל אישׁ חמדות הבן בדברים אשׁר אנכי דבר אליך ועמד על עמדך כי עתה שׁלחתי אליך ובדברו עמי את הדבר הזה עמדתי מרעיד׃
Dan 10:12
ויאמר אלי אל תירא דניאל כי מן היום הראשׁון אשׁר נתת את לבך להבין ולהתענות לפני אלהיך נשׁמעו דבריך ואני באתי בדבריך׃
Dan 10:13
ושׂר מלכות פרס עמד לנגדי עשׂרים ואחד יום והנה מיכאל אחד השׂרים הראשׁנים בא לעזרני ואני נותרתי שׁם אצל מלכי פרס׃
Dan 10:14
ובאתי להבינך את אשׁר יקרה לעמך באחרית הימים כי עוד חזון לימים׃
Dan 10:15
ובדברו עמי כדברים האלה נתתי פני ארצה ונאלמתי׃
Dan 10:16
והנה כדמות בני אדם נגע על שׂפתי ואפתח פי ואדברה ואמרה אל העמד לנגדי אדני במראה נהפכו צירי עלי ולא עצרתי כח׃
Dan 10:17
והיך יוכל עבד אדני זה לדבר עם אדני זה ואני מעתה לא יעמד בי  כח  ונשׁמה לא נשׁארה׃
Dan 10:18
ויסף ויגע בי  כמראה  אדם ויחזקני׃
Dan 10:19
ויאמר אל תירא אישׁ חמדות שׁלום לך  חזק  וחזק וכדברו עמי התחזקתי ואמרה ידבר אדני כי חזקתני׃
Dan 10:20
ויאמר הידעת למה באתי אליך ועתה אשׁוב להלחם עם שׂר פרס ואני יוצא והנה שׂר יון בא׃
Dan 10:21
אבל  אגיד לך  את  הרשׁום בכתב אמת ואין אחד מתחזק עמי על אלה כי אם מיכאל שׂרכם׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.