King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - RUTH 2
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    Rth 2:1
ולנעמי מידע לאישׁה אישׁ גבור חיל ממשׁפחת אלימלך ושׁמו בעז׃
Rth 2:2
ותאמר רות המואביה אל נעמי אלכה נא השׂדה ואלקטה בשׁבלים אחר אשׁר אמצא חן בעיניו ותאמר לה  לכי  בתי׃  
Rth 2:3
ותלך ותבוא ותלקט בשׂדה אחרי הקצרים ויקר מקרה חלקת השׂדה לבעז אשׁר ממשׁפחת אלימלך׃
Rth 2:4
והנה בעז בא מבית  לחם  ויאמר  לקוצרים יהוה עמכם ויאמרו לו  יברכך  יהוה׃  
Rth 2:5
ויאמר בעז לנערו הנצב על הקוצרים למי הנערה הזאת׃
Rth 2:6
ויען הנער הנצב על הקוצרים ויאמר נערה מואביה היא השׁבה עם נעמי משׂדה מואב׃
Rth 2:7
ותאמר אלקטה נא ואספתי בעמרים אחרי הקוצרים ותבוא ותעמוד מאז הבקר ועד עתה זה שׁבתה הבית מעט׃
Rth 2:8
ויאמר בעז אל רות הלוא שׁמעת בתי אל תלכי ללקט בשׂדה אחר וגם לא תעבורי מזה וכה תדבקין עם נערתי׃
Rth 2:9
עיניך בשׂדה אשׁר יקצרון והלכת אחריהן הלוא צויתי את הנערים לבלתי נגעך וצמת והלכת אל הכלים ושׁתית מאשׁר ישׁאבון הנערים׃
Rth 2:10
ותפל על פניה ותשׁתחו ארצה ותאמר אליו מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואנכי נכריה׃
Rth 2:11
ויען בעז ויאמר לה  הגד  הגד  לי  כל  אשׁר  עשׂית  את  חמותך  אחרי  מות  אישׁך  ותעזבי אביך  ואמך  וארץ  מולדתך ותלכי אל עם אשׁר לא ידעת תמול שׁלשׁום׃
Rth 2:12
ישׁלם יהוה פעלך ותהי משׂכרתך שׁלמה מעם יהוה אלהי ישׂראל אשׁר באת לחסות תחת כנפיו׃
Rth 2:13
ותאמר אמצא חן בעיניך אדני כי נחמתני וכי דברת על לב שׁפחתך ואנכי לא אהיה כאחת שׁפחתיך׃
Rth 2:14
ויאמר לה  בעז  לעת  האכל  גשׁי  הלם  ואכלת  מן  הלחם  וטבלת  פתך  בחמץ  ותשׁב  מצד  הקוצרים ויצבט לה  קלי  ותאכל  ותשׂבע ותתר׃
Rth 2:15
ותקם ללקט ויצו בעז את נעריו לאמר גם בין העמרים תלקט ולא תכלימוה׃
Rth 2:16
וגם שׁל תשׁלו לה  מן  הצבתים ועזבתם ולקטה ולא תגערו׃
Rth 2:17
ותלקט בשׂדה עד הערב ותחבט את אשׁר לקטה ויהי כאיפה שׂערים׃
Rth 2:18
ותשׂא ותבוא העיר ותרא חמותה את אשׁר לקטה ותוצא ותתן לה  את  אשׁר  הותרה  משׂבעה׃
Rth 2:19
ותאמר לה  חמותה  איפה  לקטת  היום  ואנה  עשׂית  יהי  מכירך  ברוך  ותגד  לחמותה את אשׁר עשׂתה עמו ותאמר שׁם האישׁ אשׁר עשׂיתי עמו היום בעז׃
Rth 2:20
ותאמר נעמי לכלתה ברוך הוא ליהוה אשׁר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים ותאמר לה  נעמי  קרוב  לנו  האישׁ מגאלנו הוא׃
Rth 2:21
ותאמר רות המואביה גם כי אמר אלי עם הנערים אשׁר לי  תדבקין  עד  אם  כלו  את  כל  הקציר  אשׁר׃  
Rth 2:22
ותאמר נעמי אל רות כלתה טוב בתי כי תצאי עם נערותיו ולא יפגעו בך  בשׂדה  אחר׃  
Rth 2:23
ותדבק בנערות בעז ללקט עד כלות קציר השׂערים וקציר החטים ותשׁב את חמותה׃

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.