King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page

GREEK AND HEBREW BIBLE - 2 SAMUEL 16
PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - GR VIDEOS - GR YOUTUBE - TWITTER - SD1 YOUTUBE    2Sa 16:1
ודוד עבר מעט מהראשׁ והנה ציבא נער מפי  בשׁת  לקראתו וצמד חמרים חבשׁים ועליהם מאתים לחם ומאה צמוקים ומאה קיץ ונבל יין׃
2Sa 16:2
ויאמר המלך אל ציבא מה אלה לך  ויאמר  ציבא  החמורים לבית המלך לרכב ולהלחם והקיץ לאכול הנערים והיין לשׁתות היעף במדבר׃
2Sa 16:3
ויאמר המלך ואיה בן אדניך ויאמר ציבא אל המלך הנה יושׁב בירושׁלם כי אמר היום ישׁיבו לי  בית  ישׂראל את ממלכות אבי׃  
2Sa 16:4
ויאמר המלך לצבא הנה לך  כל  אשׁר  למפי  בשׁת ויאמר ציבא השׁתחויתי אמצא חן בעיניך אדני המלך׃
2Sa 16:5
ובא המלך דוד עד בחורים והנה משׁם אישׁ יוצא ממשׁפחת בית שׁאול ושׁמו שׁמעי בן גרא יצא יצוא ומקלל׃
2Sa 16:6
ויסקל באבנים  את  דוד  ואת  כל  עבדי  המלך  דוד  וכל  העם  וכל  הגברים מימינו ומשׂמאלו׃
2Sa 16:7
וכה אמר שׁמעי בקללו צא צא אישׁ הדמים ואישׁ הבליעל׃
2Sa 16:8
השׁיב עליך יהוה כל דמי בית שׁאול אשׁר מלכת תחתו ויתן יהוה את המלוכה ביד אבשׁלום  בנך  והנך  ברעתך  כי  אישׁ  דמים  אתה׃  
2Sa 16:9
ויאמר אבישׁי  בן  צרויה  אל  המלך  למה  יקלל  הכלב  המת  הזה  את  אדני  המלך  אעברה  נא  ואסירה את ראשׁו׃
2Sa 16:10
ויאמר המלך מה לי  ולכם  בני  צריה  כי  יקלל  וכי  יהוה  אמר  לו  קלל  את  דוד  ומי  יאמר  מדוע  עשׂיתה כן׃
2Sa 16:11
ויאמר דוד אל אבישׁי  ואל  כל  עבדיו  הנה  בני  אשׁר  יצא  ממעי  מבקשׁ  את  נפשׁי  ואף  כי  עתה  בן  הימיני הנחו לו  ויקלל  כי  אמר  לו  יהוה׃
2Sa 16:12
אולי יראה יהוה בעוני והשׁיב יהוה לי  טובה  תחת  קללתו  היום  הזה׃  
2Sa 16:13
וילך דוד ואנשׁיו בדרך ושׁמעי הלך בצלע ההר לעמתו הלוך ויקלל ויסקל באבנים  לעמתו  ועפר  בעפר׃  
2Sa 16:14
ויבא המלך וכל העם אשׁר אתו עיפים וינפשׁ שׁם׃
2Sa 16:15
ואבשׁלום  וכל  העם  אישׁ  ישׂראל באו ירושׁלם ואחיתפל אתו׃
2Sa 16:16
ויהי כאשׁר בא חושׁי הארכי רעה דוד אל אבשׁלום  ויאמר  חושׁי  אל  אבשׁלום  יחי  המלך  יחי  המלך׃  
2Sa 16:17
ויאמר אבשׁלום  אל  חושׁי  זה  חסדך  את  רעך  למה  לא  הלכת  את  רעך׃  
2Sa 16:18
ויאמר חושׁי אל אבשׁלם  לא  כי  אשׁר  בחר  יהוה  והעם  הזה  וכל  אישׁ  ישׂראל לא אהיה ואתו אשׁב׃
2Sa 16:19
והשׁנית למי אני אעבד הלוא לפני בנו כאשׁר עבדתי לפני אביך  כן  אהיה  לפניך׃
2Sa 16:20
ויאמר אבשׁלום  אל  אחיתפל הבו לכם  עצה  מה  נעשׂה׃
2Sa 16:21
ויאמר אחיתפל אל אבשׁלם  בוא  אל  פלגשׁי אביך  אשׁר  הניח  לשׁמור הבית ושׁמע כל ישׂראל כי נבאשׁת את אביך  וחזקו  ידי  כל  אשׁר  אתך׃  
2Sa 16:22
ויטו לאבשׁלום  האהל  על  הגג ויבא אבשׁלום  אל  פלגשׁי אביו  לעיני  כל  ישׂראל׃
2Sa 16:23
ועצת אחיתפל אשׁר יעץ בימים ההם כאשׁר ישׁאל   בדבר האלהים כן כל עצת אחיתפל גם לדוד גם לאבשׁלם׃  

GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

God Rules.NET
Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.