?

?

Online Store:
 • Visit Our Store

 • - 8:12
  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10     
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  TEXT: - -2   |   AUDIO: - MISLR - MISC   |   VIDEO: BIB - COMM


  ENGLISH - HISTORY - INTERNATIONAL -

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - NKB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK


  1982

  8:12 , , .


  /
  ביום
  3117 אחד 259 בכל 3605 מדינות 4082 המלך 4428 אחשׁורושׁ 325 בשׁלושׁה 7969 עשׂר 6240 לחדשׁ 2320 שׁנים 8147 עשׂר 6240 הוא 1931 חדשׁ 2320 אדר׃ 143

  8:12 , , .  8:12 үө, , , үү үү өөүө.

  8:12 , , .  εν
  1722 1520 ημερα 2250 μια 1520 εν 1722 1520 παση 3956 τη 3588 βασιλεια 932 αρταξερξου τη 3588 τρισκαιδεκατη του 3588 δωδεκατου μηνος ος 3739 εστιν 2076 5748 αδαρ
  Czech BKR
  8:12 Jednoho a tho dne ve vech krajinch krle Asvera, toti tinctho, msce dvanctho, jen jest msc Adar.

  8:12 , , , , .


  Croatian Bible

  8:12 sve istoga dana u svim pokrajinama kraljevstva Ahasverova: trinaestog dana dvanaestoga mjeseca, to jest mjeseca Adara. namjesnicima u sto dvadeset i sedam pokrajina od Indije do Etiopije, upravljaima pokrajina i svima svojim vjernim podanicima, pozdrav! [12c] Mnogi, koliko su vie obasuti astima, poradi velike dobrodunosti svojih dobroinitelja, toliko se vie znaju uzobijestiti zbog toga. Pa ne samo da nastoje nanijeti zlo naim podanicima nego, nesposobni da obuzdaju bahatost, namjetaju zamku i samim svojim dobroiniteljima. [12d] Oni ne samo da iskorjenjuju osjeaj harnosti nego, zaneseni nadutou onih koji ne znaju za dobro, umiljaju da e umaknuti Bogu koji sve vidi i pravdi koja mrzi zlo. [12e] esto i mnogi od onih koji su na vlasti, kad upravu dravnih poslova povjere prijateljima, pod njihovim utjecajem postanu sukrivci nevine krvi i zapletu se u nepopravljive nevolje: [12f] smicalice,licemjerje i pokvarenosti izigraju estitu dobronamjernost upravljaa. [12g] To se moe vidjeti ne toliko iz starijih povijesti koje su do nas doprle: istraite samo kolike je zloine pred naim oima poinila opakost nedostojnih vladara. [12h] Zato emo se ubudue truditi da svim ljudima damo mirno i spokojno kraljevstvo. [12i] Uvest emo promjene, a to nam se na uvid podastre prosuivat emo s najdobrohotnijom susretljivou. [12k]Tako smo Hamana, sina Hamdatina, Makedonca, koji je doista stran krvi Perzijanaca i jako daleko od nae naklonosti, primili kao gosta, [12l] a on se toliko okoristio dobrohotnou koju gajimo prema svakom narodu da je bio nazvan naim ocem i bio potovan od svih jer je zauzimao drugo mjesto, najblie kraljevskom prijestolju. [12m] Ali ne znajui obuzdati svoju oholost, smisli kako bi nas liio kraljevstva i ivota, [12n] traei da mnogovrsnim spletkama uniti Mordokaja, naeg spasitelja i trajnog dobroinitelja, i nau neporonu druicu kraljevstva, Esteru, sa svim njihovim narodom. [12o] Mislio je da e nas tako osamljene zaskoiti i prenijeti vlast Perzijanaca u ruke Makedonaca. [12p] Ali smo mi utvrdili da idovi koje je taj zlikovac naumio zatrti ne samo da nisu zlotvori nego su, upravljani najpravednijim zakonima, [12q] sinovi Najviega, Najveega, ivoga Boga koji uva nama, kao i naim djedovima, carstvo u najboljem redu. [12r] Uinit ete, dakle, dobro ne budete li se posluili pismima koja je uputio Haman, Hamdatov sin, jer je on, tvorac toga zloina, ve objeen sa svom obitelji pred vratima Suze: Bog, koji vlada nad svime, smjesta mu je dosudio zasluenu kaznu. [12s] Izloivi na svakom mjestu prijepis ove naredbe, pustite da se idovi slue slobodno svojim zakonima. Pomognite im da uzmognu s uspjehom odbiti od sebe one koji bi ih napali u asu nevolje trinaestoga dana dvanaestoga mjeseca, mjeseca Adara, jer je ba to dan [12t] u koji je Bog, gospodar svega, izabranom narodu donio radost mjesto unitenja. [12u] Zato i vi meu svojim spomen-blagdanima svetkujte u svoj sveanosti ovaj osobiti dan da bi sada i ubudue bio vama i Perzijancima dobre volje na spas, a naim neprijateljima spomen na propast. [12v] Svaki grad ili uope pokrajina koja se ovoga ne bude pridravala bit e nesmiljeno kopljem i ognjem unitena: postat e ne samo ljudima nepristupana nego i zvijerima i pticama zauvijek mrska."


  VERSE 	(12) - 

  Es 9:1 Ex 15:9,10 Jud 1:6,7  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

  God Rules.NET